szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112

Kezünkben a Föld - a Comenius projekt

 

2012-ben kezdődött egy két tanévre kiterjedő, multilaterális projekt megvalósítása az iskolánkban, ami ezidáig egyedülálló az iskola történetében.

A Tempus Közalapítvány által meghirdetett nemzetközi pályázati kiírásra adtunk be pályázatot, és a siker eredményeként munkával és élményekkel zsúfolt két év következett.

A projekt témája - Kezünkben a Föld - szlogenből is sejthető: a környezeti nevelés, a fenntartható fejlődés, más országok kultúrájának megismerése, az angol nyelv gyakorlása volt. Bolgár, lengyel, román, szlovén és török partnereket választottunk magunk mellé. A közös munka során tanárok és diákok utaztak a projektben résztvevő országokba. Minden egyes találkozó érdekes és izgalmas volt, a mi iskolánkból 32 diák tudott külföldre utazni. Azok a gyerekek kerülhettek be a csapatba, akik sokat dolgoztak a projekt témájával kapcsolatos programokban, rendezvényeken az iskolában, ilyenek voltak például a madáretetők készítése, a madáretetés, a szelektív hulladékgyűjtők elkészítése, kiállítás szervezés, fotók, rajzok készítése a kiállításokra, bemutató prezentációk készítése különböző természet- és környezetvédelmi témákban, hogy csak párat említsek a számos program közül.

A kapcsolattartás a résztvevő iskolák között angol nyelven folyt, ami a tanulóinknak igazán jó lehetőséget nyújtott a köznapi és a szaknyelvi angol gyakorlására. Közös öko-szótárat, weboldalt, naptárat állítottunk össze a partnerekkel angol nyelven. Számos barátság született, a gyerekek megosztották a találkozókon készült fotókat a közös Facebook oldalon.

A végcél elérése érdekében a gyerekek feldolgozták az ember hatása a helyi környezetre, az ember és természet egymásrautaltsága témaköröket is.

Amikor a célokat kitűztük magunk elé, bíztunk abban, hogy a segítségünkre lesznek a tantestület és a tanulóink meglévő ismeretei a környezetvédelem témákról, amire valóban tudtunk támaszkodni a projekt során. Az említetteken kívül célunk volt a hulladékgazdálkodás, az energia használat, a víz és a levegő szennyezés helyzetének elemzése, annak tudatosítása, hogy a tanulók saját maguk is tudnak változtatni szűkebb környezetükön. Feltételeztük, hogy a két éves program hozzájárul a sokat emlegetett attitűdváltáshoz, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a környezeti gondokra helyi és globális szinten is megoldásokat keressünk. Nemcsak a tanulók, hanem a tanári kar egy része is érdeklődővé, motiválttá vált a projektben felvetett problémák megoldására.

A két év alatt jó példákat és változatos módszereket láttunk arra a partnertalálkozókon, hogy hogyan lehet kulturális örökségünket megőrizni és bemutatni az iskolai nevelés keretein belül. Bízunk benne, hogy sikerült jó alapot nyújtanunk a gyerekeknek ahhoz, hogy művelt, motivált felnőttekké váljanak, akik megértik, hogy az emberi életminőség javulása nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon a környezet károsításával, és hogy saját jövőjük alakítása valóban az ő kezükben van.

Gillyné Vékony Ágnes és Osza Gyöngyi

{%%inline:palyazatok/palyazatok-aside.html%%}


Ma 2024. március 4., hétfő van.

Az összes hír