+ 2013-05-07-avram-hershko-orszagos-termeszettudomanyi-verseny-donto