Fogászati asszisztens (OKJ: 54 720 02)

jelentkezési lap  |  szakképzési kerettanterv  |  szakképzési és vizsgakövetelmények

 

A fogászati asszisztens feladatai:

A fogászati asszisztens megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet, gondoskodik a rendelői higiénéről. Diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében részt vesz, konzerváló fogászati, fogpótlási, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál segédkezik. Szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között. Feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi.

A jelentkezés feltételei:

  • érettségi bizonyítvány
  • egészségügyi alkalmasság

A képzés főbb jellemzői:

  • A tanulmányi idő: 2 tanév (szakágazati érettségivel: 1 tanév)
  • Az elméleti-gyakorlati képzés aránya: 50-50%
  • A képzés során az idegennyelv oktatás keretében angol vagy német nyelv tanulását választhatja a tanuló
  • A képzés szakmai vizsgával zárul. A sikeres szakmai vizsga után a tanulók Fogászati asszisztens (OKJ: 54 720 02) végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítványt kapnak

Szakmai gyakorlatok:

  • A gyakorlóhelyeket a tagintézmény biztosítja.