szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112


Technikumi képzések nyolcadikosoknak

 

 

egészségügyi ágazat tagozatkód: 0250

54 723 05 · Egészségügyi asszisztens

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
 • felvehető létszám: 34 fő

 

egészségügyi ágazat tagozatkód: 0251

54 723 02 · Gyakorló Ápoló

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
 • felvehető létszám: 34 fő

 

szociális ágazat tagozatkód: 0252

54 761 02 · Kisgyermekgondozó-, nevelő

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
 • felvehető létszám: 34 fő

 

pedagógia ágazat tagozatkód: 0253

54 140 03 · Pedagógiai munkatárs

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
 • felvehető létszám: 34 fő

 

sport ágazat tagozatkód: 0254

54 813 01 · Fitness-wellness instruktor

 • angol, vagy német nyelvet tanul
 • képzési idő: 5 év
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, gyakorlati felvételi vizsga: 25%, tanulmányi eredmény: 25%
 •  Jelentkezési lap innen tölthető le
 • Határidő: 2020. február 15.
 • felvehető létszám: 34 fő

 

egészségügyi ágazat 0255/0256

54 723 02 · Gyakorló ápoló

 • nyelvi előkészítő évfolyam
 • képzési idő: 1 + 5 év
 • 0255 tagozat angol nyelvet tanul
 • 0256 tagozat német nyelvet tanul
 • felvételi elbírálás: központi írásbeli: 50%, tanulmányi eredmény: 50%
 • felvehető létszám: 34 fő

Felvétel feltétele

 • A jelentkező megfeleljen az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton

A felvételi további szabályai sajátos nevelési igényű tanuló, illetve beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében

 • szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye
 • speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet csatolni kell a központi írásbeli felvételi jelentkezéshez
 • a kérelemről az intézmény vezetője dönt, és a határozatot megküldi az írásbeli előtt a tanulónak
 • ha a tanuló valamelyik felvételi tárgyból fel van mentve az értékelés alól, akkor a másik tantárgyi eredménye 200%-ban számít az összpontszám kialakításánál

Amit nyújtani tudunk tanulóinknak

 • matematika, informatika, idegen nyelv, tanulásmódszertan tantárgyak oktatása csoportbontásban
 • kommunikáció, önismeret, személyiségfejlesztés kiscsoportban
 • jól felszerelt könyvtár
 • modern informatikai eszközök
 • sportolási lehetőségek: torna, atlétika, kosárlabda, valamint magas színvonalon felszerelt kondicionáló terem
 • szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely biztosítása
 • többféle szakkör a tanulók igényeinek megfelelően (kémia, biológia, környezetvédelem stb.)
 • menzai ellátás
 • kollégiumi ellátás
 • az érettségi, majd az 5. tanév végén letett sikeres szakmai vizsga után egészségügyi, szociális, oktatási szakirányú emelt szintű szakképzés